fbpx
Fri frakt vid köp över 399 kr

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Besökaren / användaren av sidorna och tjänsterna på webbplatsen yoursuperfoods.se från GP Hellenic Soil Ltd., som ligger på Kolokotroni Street nr. 6 i Nicosia, Cypern (kontakttelefon: 00357-22.34.40.70), måste läsa detta noggrant och om du inte är överens med de angivna villkoren, FÅR INTE ANVÄNDA DET. Annars antas det att han accepterar villkoren i nuet och ger sitt samtycke. Den juridiska informationen och villkoren häri reglerar alla webbplatser på webbplatsen GP Hellenic Soil Ltd. om inte annat uttryckligen anges på en viss sida.

2. Ansvarsbegränsning: Genom att gå in på denna webbplats accepterar besökaren / användaren av sidorna och tjänsterna på webbplatsen för GP Hellenic Soil Ltd. att dess användning sker på egen risk och att ingen av de inblandade parterna har något ansvar för skapande, produktion eller publicering av denna webbplats. Indikativt men inte begränsande anges att det inte är ansvarigt för direkta, tillfälliga, följd- eller indirekta skador eller kostnader eller utgifter av något slag (inklusive advokatsalar, expertavgifter eller andra kostnader) som kan uppstå direkt eller indirekt från tillgång , användning eller navigering av denna webbplats eller nedladdning av material, text, data, bilder, videor, ljud- eller ljudfiler från denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, virusinducerat virus; , fel, mänsklig handling eller utelämnande från något datorsystem, telefonlinje, datorhårdvara, programvara eller programfel, eller något annat fel, utelämnande eller fördröjning i överföring från datorn eller från nätverksanslutningen.

3. GP Hellenic Soil Ltd., utan garanti och därför inte ansvarar, gör allt för att säkerställa att informationen och allt innehåll styrs av största noggrannhet, tydlighet, aktualitet, fullständighet och tillgänglighet. GP Hellenic Soil Ltd. ska under inga omständigheter, inklusive denna vårdslöshet, vara ansvarig. för skador som orsakats besökaren / användaren på grund av denna användning av denna webbplats.

4. Immateriell och industriell äganderätt: Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till texter, namn, varumärken, logotyper, grafik, illustrationer, fotografier, video- eller ljudfiler och i allmänhet all slags upphovsrätt tillhör GP Hellenic Soil Ltd. och regleras av nationella och internationella bestämmelser om upphovsrätt, med undantag för uttryckligen erkända tredjepartsrättigheter. Reproduktion, ompublicering, kopiering, lagring, försäljning, överföring, distribution, publicering, utförande, nedladdning, översättning, modifiering på något sätt, helt eller delvis, utan uttryckligt föregående samtycke från GP Hellenic Soil Ltd. är därför uttryckligen förbjudet. , om inte annat anges häri. Användaren / besökaren accepterar att allt som finns på sidorna på denna webbplats är ett registrerat varumärke eller immateriell egendom som tillhör GP Hellenic Soil Ltd., eller tredje part (används efter licensiering) och därför i händelse av brott mot GP Hellenic Soil Ltds rättigheter. förbehåller sig rätten att utöva sina rättigheter inför behöriga domstolar.

5. Besökaren / användaren av denna webbplats måste följa bestämmelserna i europeisk och internationell rätt och relevant lagstiftning som reglerar telekommunikation, och å andra sidan att avstå från all olaglig och kränkande användning av innehållet och tjänsterna på denna webbplats. Eventuella skador som orsakats på denna webbplats eller på Internet som kommer att orsakas av missbruk eller felaktig användning av relevanta tjänster av användaren / besökaren faller inom hans eget ansvar.

6. Olagligt eller olagligt uppförande: Besökaren / användaren av denna webbplats får inte publicera eller överföra på denna webbplats något pornografiskt, obscent, obscent, förtalande, förolämpande, rasistiskt, hotande, olagligt eller annat material som kan utgöra eller uppmuntrar till uppförande som kan utgöra ett brott, orsaka ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lagbestämmelse. Även om GP Hellenic Soil Ltd. GP Hellenic Soil Ltd. eller någon annan part som är involverad i skapandet, produktionen eller publiceringen av denna webbplats kan övervaka, inspektera eller revidera överföringar, leveranser och alla parter som är involverade i skapandet, produktionen eller publiceringen av denna webbplats avsäger sig allt ansvar som kan uppstå på grund av deras innehåll, inklusive vägledande och icke-begränsande anspråk på ärekränkning, ärekränkande, hädelse, efterliknande eller intrång i upphovsrätten.

7. Hyperlänkar: Även om denna webbplats kan vara länkad till andra webbplatser ansvarar den inte för innehållet och tjänsterna på de andra webbplatserna som den länkar till, eller garanterar dess tillgänglighet. GP Hellenic Soil Ltd. avsäger sig direkt eller indirekt godkännande, godkännande, relation, sponsring eller anknytning till länkade webbplatser såvida det inte uttryckligen anges här. Genom att besöka den här webbplatsen accepterar besökaren / användaren av denna webbplats att GP Hellenic Soil Ltd. inte ansvarar för några problem som kan uppstå under besöket / användningen av de webbplatser som denna hänvisar till, som uteslutande avser ansvarsområdet på respektive webbplats.

8. Revision av detta: GP Hellenic Soil Ltd. förbehåller sig rätten att granska denna juridiska information när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande eller skyldighet. Användare / besökare måste alltid kontrollera eventuella ändringar och om de fortsätter att använda antas det i alla fall att de accepterar de ändrade villkoren. Annars måste de avstå från att använda / besöka denna webbplats.

9. Tillämplig lag: Detta användningsavtal regleras av bestämmelserna i europeisk lag, EU-lagens direktiv och förordningar och relevanta internationella bestämmelser och tolkas i enlighet med reglerna för god tro, affärsetik och dess ekonomiska och sociala syfte. . rätt. Om en bestämmelse anses strida mot lagen och därför ogiltig eller ogiltig upphör den automatiskt att vara giltig, utan att i något fall påverka giltigheten av de andra villkoren. Ingen ändring av villkoren i detta avtal kommer att övervägas och kommer inte att ingå i det, om det inte har skrivits och införlivats.

10. För användare under 18 år anses det vara givet att få föräldrarnas / vårdnadshavarnas samtycke i förväg i varje fall deklaration av personuppgifter på webbplatsen för GP Hellenic Soil Ltd ..

11. För frågor eller förtydliganden angående yoursuperfoods.se kan användare kontakta MediBalans Christina Biri AB via webbplatsformuläret eller direkt på info@yoursuperfoods.se.

Nyhetsbrev

Beställ vårt nyhetsbrev! Var först att höra om Superdfoods erbjudanden, kampanjer och övriga nyheter
Shopping cart
Det finns inga produkter i varukorgen!
0